top of page

Kullanım Sözleşmesi

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

 

YANCEP UYGULAMASINA ÜYE OLARAK VE / VEYA YANCEP HİZMETLERİNİ KULLANARAK:

1.        GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİĞİNİZ YATIRIM FONU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ RİSKLERİN FARKINDA OLDUĞUNUZU, YANCEP TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLERİN TAVSİYE VE YÖNLENDİRME İÇERMEDİĞİNİ,

2.        ÜRÜN, SERVİS VE HİZMETLERİNİ KULLANIRKEN VEYA YATIRIM FONU İŞLEMLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN TÜM RİSKLERİN SİZE AİT OLDUĞUNU,

3.        YANCEP’İN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZ İŞLEMLER İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR RİSKTEN VEYA İŞLEMLERİNİZ NETİCESİNDEKİ OLUMSUZ SONUÇLARDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞINI,

4.        YANCEP SERVİS, ÜRÜN VEYA HİZMETLERİNE İLİŞKİN HİZMET ALARAK YATIRIM YAPMA GAYESİNDE OLDUĞUNUZU, NİHAİ TÜKETİM AMACI TAŞIMAYAN YATIRIM İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLARAK YANCEP HİZMETLERİNDEN YARARLANMAK İSTEDİĞİNİZ, TARAF OLDUĞUNUZ İŞBU KULLANIM SÖZLEŞMESİ İLE YATIRIMCI SIFATINA SAHİP OLACAĞINIZI, 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ SAYILAMAYACAĞINIZI,

5.        YANCEP UYGULAMASINA ÜYE OLARAK, İŞBU KULLANIM SÖZLEŞMESİ İLE BAĞLI OLDUĞUNUZU, İNCELEYEREK TAM OLARAK BİLGİ EDİNDİĞİNİZİ, KENDİ İRADENİZ İLE ONAYLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ,

BEYAN VE KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

1. TARAFLAR 

 

İşbu Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”), Yancep Finansal Teknolojiler A.Ş. ( “Yancep” veya “Şirket”) ile Yancep uygulamasına ( “Uygulama”) üye olan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir. 

 

Kullanıcı olarak, Yancep hizmet ve ürünlerine, www.yancep.com web sitesi (“Site”) üzerinden talepte bulunarak Uygulama’yı indirip üye olarak ve / veya cep telefonunuzdaki ilgili erişim kanalından Uygulama’yı indirip üye olarak ya da Site’ye üye olarak erişebilirsiniz. Yancep hizmet ve ürünlerinden faydalanabilmeniz için üyelik aşamasında işbu Kullanım Sözleşmesi’ni okuyup anlayarak kabul etmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda, üyelik işlemini tamamlayan herkesin, işbu Kullanım Sözleşmesi koşullarını okuyup anladığı kabul edilmektedir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'ni kabul etmeyenler Uygulama'yı kullanamaz, aksi halde Kullanım Koşulları'nı kabul ettiği kabul edilir.

2. TANIMLAR

Kullanıcı: İşbu Sözleşme’yi okuyup anlayıp onaylayarak üye olmak suretiyle Uygulama’da ve Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi ve tüzel kişiyi,

Şirket: Site ve Uygulama’nın yasal maliki olan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 342704-5 Sicil no ile kayıtlı ve 0936133459100001 Mersis no.lu Yancep Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı şirketi,

Uygulama: Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini girerek üye olmak suretiyle finansa dair Kullanıcılar’a bilgi veren, Yancep uygulamasında bulunan finans şirketleri üzerinden yatırım fonu alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve portföy oluşturulmasını sağlayan, Kullanıcı’nın uygulamada bulunan yatırımlarını, TEFAS’ı ve ilgili haberleri kolay bir şekilde takip etmesini sağlayan Yancep ibareli mobil uygulamayı,

Sitewww.yancep.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ve hizmet olarak da fintech hakkında podcastleri dinleme ve blog yazıları yazma ve okuma ve Yancep hakkında bilgi veren internet sitesini,

Yancep Akademi: Uygulama üzerinden Kullanıcılara finansal konular hakkında kısa bilgi veren sistemi,

Blog: Kullanıcılara finansal konular hakkında bilgilendirme ve haber amaçlı olarak, yeni gelişmeleri, değerlendirmeleri ve çeşitli bilgileri paylaşabilmeleri, okumaları ve yazmaları amacıyla, e-posta adresleri ve bir şifre oluşturarak kayıt oldukları sistemi,

Podcast: Kullancılara bilgi vermek ve haber amaçlı olarak sunulan objektif finansal verilere dayalı olarak oluşturulan finansal konular hakkındaki ses yayınlarını,

Chat: Kullanıcıların Uygulama üzerinden konuşmalarını ve Şirket’ten destek almalarını sağlayan, online yazışma gerçekleştirilebilen, şirket tarafından kayıt altında tutulan sistemi,

Satın Alma: Yancep uygulaması içerisinde ücretli olarak erişim hakkı sağlayacağınız alanlara ilişkin üyelik, yönetim, işlem ve benzeri ücretleri kabul ederek bu hizmetlerden yararlanmak amacı ile uygulama mağazalarından ve uygulama içi hizmet kullanım talebiniz sonucu yapacağınız ödeme işlemini,

ifade eder. 

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu, www.yancep.com web sitesi (“Site”) üzerinden talepte bulunarak Uygulama’yı indirip üye olarak ve/veya cep telefonunuzdaki ilgili erişim kanalından Uygulama’yı indirip üye olarak ya da Site’ye üye olarak, Yancep ürün ve hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip olan Kullanıcı ile Şirket’in birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 

4. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylamak ve kendisine ait bir hesap paneli üzerinden kullanıcı profili yaratmak suretiyle Uygulama’ya ve / veya Site’ye üye olur. İşbu Kullanım Sözleşmesi onaylanmadıkça üyelik oluşturulamayacaktır. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin onaylanarak üye olunması, Kullanıcı’nın yatırım hizmetlerinden yararlanabileceği anlamına gelmemekte olup Kullanıcı’nın portföy alım-satımı ve yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Yancep uygulamasında yer alan yatırım fonu alım satımı ile yatırım işlemleri yapma yetkisine sahip olan banka ve finans kurumları ile işletmeler nezdinde gerekli üyelik işlemlerini ayrıca tamamlaması gerekmektedir.

4.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylayarak, iletişim bilgileri başta olmak üzere vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu, üyeliğin şahsı tarafından rızası ile gerçekleştirildiğini, 18 yaşından büyük ve mümeyyiz olduğunu ve hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu beyan ve kabul eder. 

 

4.3. Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini hatalı, eksik, yanıltıcı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet Kullanıcı’ya aittir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

 

4.4. Kullanıcı, sadece tek bir üyelik hesabına sahip olabilir. Şirket’in, Kullanıcı’nın hatalı ve / veya yanlış bilgi verdiğini tespit etmesi halinde, Sözleşme’nin 13., 14., 15. ve 16. maddelerinde yer alan hakları saklıdır. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk ile doğacak zararlar Kullanıcı’ya aittir. 

 

4.5. Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ivedilikle Şirket’e bildirilmesi ve Yancep üyelik panelinde gerekli değişikliklerin derhal Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu değişikliklerin Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmemesi nedeniyle Şirket’e yüklenebilecek bir sorumluluk ve talep hakkı bulunmamaktadır. Bu değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle Şirket’in Sözleşme’nin 13., 14., 15. ve 16. maddelerinde yer alan hakları saklıdır. Kullanıcı, işbu maddeye aykırılık nedeniyle doğacak zararlardan şahsen sorumlu olacaktır.

 

4.6. Kullanıcı, Uygulama ve Site üzerindeki panelini bizzat kullanacağını ve işlem yapacağını, hiçbir üçüncü şahsa erişim ve kullanım hakkı veremeyeceğini, şifre ve parola gibi bilgilerin kendisine özel olduğunu ve bu bilgileri en üst düzeyde korumakla yükümlü olduğunu beyan ve kabul eder. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Şirket’in Sözleşme’nin 13., 14., 15. ve 16. maddelerinde yer alan hakları saklıdır. Kullanıcı, işbu maddeye aykırılık nedeniyle doğacak zararlardan şahsen sorumlu olacak ve Şirket’e herhangi bir sorumluluk yöneltemeyecektir.

 

4.7. Kullanıcı, Uygulama ve Site’de yer alan, ismi, resmi ve sair tüm bilgileri kullanmakta tam hak sahibi olduğunu ve bu gibi kullanımların üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini beyan ve kabul eder.

 

4.8. Kullanıcı, başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bunlara dayalı alt düzenlemeler olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuata, hukuka, ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla ya da işbu Sözleşme’ye aykırı olarak Uygulama’yı ve Site’yi kullanmayacağını ve başka kişilere kullandırmayacağını, Sözleşme’ye, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Uygulama’yı ve Site’yi kullanması ya da başkalarına hesabını kullandırması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan ve tüm zararlardan kendisinin münferiden sorumlu olacağını ve bu nedenle Şirket’in doğmuş ve doğacak tüm zararlarını da tazmin edeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının Türk yasalarına aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından Kullanıcı’nın varlıkları üzerinde yapılacak tasarruflardan Şirket sorumlu tutulamaz.

 

4.9. Kullanıcı Yancep ve / veya ilgili yatırım fonu nezdinde açtığı üyelik hesabında ve gerçekleştirdiği her türlü yatırım işlemlerinde hukuka, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun davrandığını,  Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Yükümlülüklere Uyum Programına İlişkin Yönetmelik'te (https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/kjvbn3mv/uymyt1-masak-uyum-programi-yonetmeligi.pdf) riskli faaliyet olarak belirtilen alanlarda

doğrudan / dolaylı hiçbir şekilde faaliyet göstermediğini ve göstermeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı aynı zamanda Yancep’e üye olarak ve / veya nezdinde hesap açarak OFAC (ABD Dış Varlıkların Kontrolü Ofisi) BM Güvenlik Konseyi Yaptırımları listesi vb. ticari veya ekonomik yaptırımlar listesinde olmadığını beyan ve garanti eder. Diğer yandan Şirket, faaliyet gösterecek pazarları ve ülkeleri seçme hakkını saklı tutar ve kendi takdirine bağlı olarak belirli ülkelerdeki hizmetlerini kısıtlayabilir veya reddedebilir.

 

4.10. Kullanıcı, kendi üyelik bilgilerinin, e-posta adresinin, şifresinin, hesabının ve sair bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasından veya bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden doğacak zararlar için Kullanıcı, Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’e ait, internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak veya herhangi bir sebeple meydana gelen, Kullanıcı’nın hesaplarında veya Şirket’in sistemlerinde meydana gelecek siber saldırı ve herhangi bir hırsızlık suçundan dolayı Şirket’in sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.11. Kullanıcı bu Site’nin veya Uygulama’nın gerçek yatırım tavsiyesi vermek konusunda lisanslı bir işletme olmadığını bildiğini, Yancep’in hiçbir kazanç garanti etmediğini, yapacağı yatırımdaki kazanç ve kayıpların tamamen Kullanıcı’nın kendi kararlarına bağlı olduğunu ve bu nedenle Şirket’i ve hiçbir çalışanını yatırımlardan ve / veya kayıp

ve / veya zararlardan sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Site’nin veya Uygulama’nın  herhangi bir yerinde ya da Yancep Akademi veya Blog’da veya Podcast’lerde yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi değildir, sadece finansal açından bilgilendirme amaçlıdır ve Kullanıcı tarafından yatırım kararına mesnet olarak kullanılamaz.

 

4.12. Kullanıcı'nın, bu internet sitesinin ve / veya uygulamanın herhangi bir yerinde yer alan bir bilgiden faydalanarak alacağı yatırım kararlarının sonuçlarından, Kullanıcı münferiden ve şahsen sorumludur. İlgili mevzuatın izin verdiği azami ölçüde, Yancep, unvan, ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluğa ve / veya olmayan bir ihlale ilişkin, zımni hiçbir türlü garanti vermediğini özellikle beyan eder. Yancep, Kullanıcı’nın hizmetlerden yararlanmasından doğan hiçbir kaybından, zararından veya iddiasından sorumlu olmayacaktır.

 

4.13. Kullanıcı Blog’da yer alan yazılara yorum yazmak ve / veya yazı yayınlamak için ya da Yancep Akademi’de paylaşılan yazılardan haberdar olmak için Site’ye e-mail adresi ile kayıt olması gerektiğini, ilgili mail adresinin kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı Blog’da yazacağı yazıların alıntıysa alıntı olduğunu bildireceğini, alıntı değilse ilgili yazıların herhangi bir yerden herhangi bir şekilde alınarak intihal gerçekleştirmediğini, ilgili yazılara ilişkin olarak herhangi bir hukuki sorumluluk doğması halinde bu yazılardan sadece kendinin sorumlu tutulacağını, aksi halde Şirket’in doğacak zararlarından da sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.14. Kullanıcı, Uygulama ve Site’ye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Şirket’in Sözleşme’nin 13., 14., 15. ve 16. maddelerinde yer alan hakları saklıdır. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de Kullanıcı’ya aittir. 

 

4.15. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul ederek Uygulama’yı kullanmaya başlamakla yatırım fonu ve piyasa değerlerinin değişkenlik gösterebildiği, resmi ve gayri resmi kurumlar tarafından güvence altına alınmadığı ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle kullanımının farklı düzenlemelere tabi olabileceği konularında Şirket tarafından bilgilendirildiğini ve uyarıldığını; bu bilgilendirme ve uyarıyı anlayarak ve her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan ve kabul ederek Uygulama’da ve Site’de işlem yaptığını, mevzuatta değişiklik olması halinde yeni yasal düzenlemelere uygun şekilde hareket edeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Kullanıcı yatırım yatırım fonları ile ilgili olarak resmi mercilerce yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. 

 

4.16. Kullanıcı, Chat kısmında yapılan yazışmalardan Şirket’in sorumlu olmadığını, Chat kısmında Şirket tarafından verilen desteklerin herhangi bir gerçek yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını beyan ve kabul eder. Kullanıcı Chat kısmında kendi yaptığı yazışmalardan sorumludur. Şirket, bu yazışmalarda Kullanıcının uygunsuz, rahatsız edici veya hakaret edici bir ifadede bulunduğunu tespit ettiği takdirde , Sözleşme’nin 13., 14., 15. ve 16. maddelerinde yer alan hakları saklıdır. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de Kullanıcı’ya aittir. 

 

4.17. Kullanıcı istediği zaman hesabını kapatarak Yancep ürün ve hizmetlerinden, Uygulama ve Site’den faydalanmayı durdurabilir. Ancak, Yancep hesabının kapatılması, Kullanıcı’nın Yancep uygulaması aracılığı ile SPK lisanslı aracı kurumlar nezdinde açmış olduğu hesapların da kapatıldığı anlamına gelmemektedir. Kullanıcı’nın Uygulama'da yer alan portföyünün ve bu amaçla aracı kurumlar nezdinde açılan hesap ve üyeliklerinin durdurulması ya da kapatılması için söz konusu aracı kurumlarla ayrıca irtibata geçmesi gerekmekte olup söz konusu işlemler yasal mevzuat uyarınca Yancep’ten bağımsız yürütülmektedir. Söz konusu aracı kurum hesaplarına ilişkin yapılacak işlemlerde Yancep’in herhangi bir sorumluluğu ya da yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

4.18. Kullanıcının, Uygulama’yı ve Site’yi kullanması sebebiyle doğacak ve doğabilecek tüm vergi mükellefiyetlerinden Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı’ya yatırım fon alım/satım/işlemlerine ilişkin olarak herhangi bir fatura keşide edilmeyecektir.

 

4.19. Kullanıcının Uygulama ve Site’yi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet Kullanıcı’ya aittir. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde Şirket, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. 

 

4.20. Uygulama üzerinden satın alınan yatırım fonlarının nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi her zaman mümkün olmayabilir. Alınan yatırım fonlarının kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, Kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından Şirket sorumlu tutulamaz. Bu hususta her ne şekilde olursa olsun Şirket’in yasal bir sorumluluğu doğması halinde bu zarara sebebiyet veren Kullanıcı tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Söz konusu zararın tarafından tazmin edilmediği her gün için Kullanıcı günlük %0,1 temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

4.21. Kullanıcı, Şirket’in kendisi ile elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, kampanya ve promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. YANCEP’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. Şirket, Uygulama’ya ve Site’ye üye olan Kullanıcı’nın güvenliğini, Uygulama ve Site üzerindeki işlemleri esnasında, azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Şirket, Kullanıcı'nın güvenliği adına üyelik oluşturulurken kimlik, adres ve banka bilgileri ve bunlara ilişkin belgeleri talep edebileceği gibi, SMS doğrulaması da yapabilecektir. Şirket tarafından talep edilen bu bilgi ve belgelerin Kullanıcı tarafından Şirket ile paylaşılmaması, geç paylaşılması veya yanlış paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Şirket, basiretli bir tacir gibi davranarak Kullanıcı'ya ait kimlik ve banka bilgilerini olası bir siber saldırıya karşı korumak için gerekli tüm özeni gösterecektir. Şirket tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Şirket servislerinin kullanılması halinde işbu Sözleşme’nin 4.10 hükümleri geçerli olacaktır. 

 

5.2. Şirket tarafından talep edilen ad, soyad, kimlik no., adres, e-posta ve banka bilgileri Yancep ürün ve hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti kanun ve mevzuatlarına uygun şekilde verilebilmesi ve kanuni zorunluluklar nedeniyle talep edilmekte olup bu bilgiler Yancep hizmetlerini sunacak olan aracı SPK lisanslı firmalar (Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve uygulama aracılığı ile hesap açılabilen diğer kurum ve kuruluşlar) ile ayrıca yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. Şirket, bu haller dışında Kullanıcı’ya ait ad, soyad, kimlik no., adres ve banka bilgilerini Kullanıcı’nın açık rızası olmaksızın hiçbir gerçek ve / veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak Şirket, Kullanıcı’nın kimlik, adres ve banka bilgileri dışında kalan ve Site’yi ve Uygulama’yı kullanması neticesinde toplanan ilgili pazar ile ilgili istatiksel anonim bilgileri Kullanıcı’nın kimlik, adres ve banka bilgilerini gizli tutarak kullanabilir, kullanıcının açık rıza verdiği onay doğrultusunda üçüncü kişilerle paylaşabilir.

 

5.3. Şirket Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası uyarınca Kullanıcı’nın belirli tutarı aşan işlemlerinde kimlik tespitini tekrar gerçekleştirebilir. Şirket bununla birlikte risk bazlı değerlendirme kapsamında riskli addettiği Kullanıcılar için sıkılaştırılmış tedbirler uygulayabilir ve söz konusu Kullanıcılardan ilave bilgi ve belge talep edebilir. Kullanıcı talep edilen bilgi ve belgeleri iletmediği takdirde, Şirket’in Sözleşme’nin 13., 14., 15. ve 16. maddelerinde yer alan hakları saklıdır. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de Kullanıcı’ya aittir. 

 

5.4. Şirket, Kullanıcı’nın yaptığı işlemlere ve takip ettiği yatırım fonlarına ait bilgileri şifreleme, yıldızlama ve diğer yöntemlerle Kullanıcı’nın adı ve soyadından ve sair kişiyi tespite yarayan kişisel verilerinden bağımsız hale getirmek suretiyle (anonimleştirerek) emir ve portföy verilerini kendisi ve Kullanıcı yararına kullanabilecektir.

 

5.5. Kullanıcı, Şirket’in “Suç Gelirlerinin Aklanması”, “Terörün Finansmanı” ve “Yolsuzluk” ile mücadele konularında gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat düzenleme ve kurallarda öngörülen hususlardan hareketle riskli olarak kabul edeceği iş ilişkileri ve işlemlerden ötürü gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, Şirket’in risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli geliştirme / uyarlama çalışmaları yapabileceğini, bu çerçevede Şirket’in riskli olarak değerlendireceği herhangi bir iş ve / veya işleme hiçbir suret ve sıfatla taraf olmayacağını, işbu nedenle riskli olarak addedilen iş ve işlemler sebebi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile yatırım fonu alımlarına ilişkin işlemleri almayacağını kabul eder.

 

5.6. Şirket, ilgili yetkilileri, vekilleri, yöneticileri, iş ortakları, çalışanları ve / veya temsilcileri işbu Sözleşme’de yer alan hükümler uyarınca sorumlu tutulamaz ve ilgili yatırım yatırım fonları işlemlerinden doğacak kayıpları, zararları tazmin etmekle yükümlü değildir.

 

5.7. Şirket tarafından Kullanıcı'ya sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde sehven para gönderilmesi halinde bu husus Kullanıcı’ya derhal (elektronik posta, arama, SMS vs.) bildirilir. Bildirime rağmen 1 (bir) iş günü içerisinde Kullanıcı tarafından iade edilmemesi halinde Şirket’in Sözleşme’nin 13., 14., 15. ve 16. maddelerinde yer alan hakları saklıdır. Yine bu halde, Şirket tarafından Kullanıcı’nın hesabı sehven yapılan aktarım kadar eksi bakiyeye düşürülebilir ve yasal yollara başvurulur. Şirket, bu işlem nedeniyle uğradığı doğrudan ya da dolaylı zararları Kullanıcı’dan tazmin hakkını saklı tutar.

 

5.8. Şirket, Uygulama’da ve Site’de oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan Şirket sorumlu tutulamaz.

 

5.9. Şirket, Uygulama üzerinden sunduğu fon yatırımlarına ilişkin her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan Şirket mesul olmayacaktır. Ancak Şirket yaptığı değişiklikleri Site’de ve / veya Uygulama’da ilan ederek ve / veya Kullanıcı'ya bilgilendirme e-postası ya da SMS’i göndererek Kullanıcı’yı değişiklikler ile ilgili bilgilendirecektir. Değişikliğe ilişkin bildirimin Kullanıcı tarafından takip edilmemesi nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayacağı zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

 

5.10. Şirket; yatırım fonu alım satımı, yatırım işlemleri yapan bütün diğer işletmelerden, banka ve finans kurumlarından bağımsız bir girişim olup hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi ve halefi değildir. Bu nedenle Kullanıcıların, Şirket ve Şirket’in sahip olduğu Site, Uygulama ve değerlere atıfta bulunsa dahi başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden Şirket sorumlu tutulamaz. 

 

5.11. Şirket, Kullanıcı ile elektronik veya geleneksel yöntemlerle ticari de dâhil olmak üzere kendisi için ve/veya Kullanıcı’dan onayını dijital olarak önceden aldığı üçüncü taraf şirketler adına iletişimde bulunabilir.

 

5.12. Şirket, Uygulama ve Site’nin sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun olarak gerekli olan tüm kalite tedbirlerini almıştır. Buna rağmen Uygulama ve Site’nin herhangi bir Kullanıcı veya üçüncü şahıs tarafından kasten istismar edilmesinden veya uğradığı siber saldırıdan kaynaklanan hiçbir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz. 

 

5.13. Şirket, Uygulama’nın ve Site’nin kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışması için azami gayret göstermektedir. Ancak Şirket, Uygulama’nın ve Site’nin verdiği hizmetlerin sübjektif Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz.

 

5.14. Yancep, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı sıfatını haiz olup; Kullanıcı’nın Uygulama’ya ve Site’ye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokolü (IP) adresi, Uygulama ve Site’ye erişilen tarih ve saat gibi birtakım bilgileri toplamakla yükümlüdür.

 

5.15. Şirket, destek hizmetlerini yalnızca Uygulama, Site ve info@yancep.com e-posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu adres dışında Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçları ve forumlar üzerinden destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden verilecek destek hizmetlerinde de Kullanıcılara şifre sorulmaz, para göndermeleri için herhangi bir adres bildirilmez. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile Kullanıcılar’a destek hizmeti verilmemektedir. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek Şirket’ten destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan Şirket sorumlu değildir. Şirket adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” siteler nedeniyle siteye üye olan kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden Şirket sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu hususlarda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.16. Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca aracı kurum sıfatını haiz olmayıp, aracı kurum olarak faaliyet göstermemekte ve sermaye piyasalarında lisansa dayalı herhangi bir çalışma yürütmemektedir. Bu kapsamda Şirket’in başka aracı kurumlarla çalışması, Şirket’in bu tür faaliyetleri yürüttüğü anlamına gelmeyecektir.

6. FİKRİ MÜLKİYET

 

“Yancep” markası, domain name’i, Uygulama yazılımı, Site’nin tasarımı / yazılımı ve Uygulama’da ve Site’de yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik Şirket’e ait olup Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın kullanılamaz, kullandırılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde kullanılamaz. Aykırılık halinde ilgili Kullanıcı hakkında yasal işlem yapılacak ve Şirket’in bu nedenle doğmuş, doğacak, doğrudan ve dolaylı tüm zararlarının tazmini Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

7. ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLANTILARI

 

7.1. Şirket, Uygulama’da ve Site’de, üçüncü taraflara ait veya onlar tarafından işletilen başka sitelere ("Harici Siteler") yönlendiren bağlantılara yer verebilir veya üçüncü şahıs ürünlerine veya hizmetlerine atıfta bulunabilir. Bu şekilde link verilen veya atıfta bulunulan hizmetler veya ürünler, Şirket incelemesine tabi olmayıp, Şirket bu hizmetler veya ürünler bakımından hiçbir sorumluluğu haiz değildir. Üçüncü şahıs hizmetlerinden veya ürünlerinden yararlanmak, tamamen Kullanıcı’nın kendi tercihi olup, bu konudaki hiçbir iddia veya talep Şirket’e yöneltilemez. Şirket, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

 

7.2. Söz konusu üçüncü taraf, Yancep ile iş ilişkisi içerisinde olsa bile Yancep bu Harici Siteler’in kontrolüne sahip değildir. Bu tür sitelerin hepsi Yancep'ten tamamen bağımsız, kendilerine ait gizlilik, kişisel veri, çerez politikalarına, veri toplama uygulamalarına ve kullanım koşullarına sahiptir. Harici Sitelere ait politika ve koşulları okuyup kabul etmek Kullanıcı’nın şahsi sorumluluğundadır.

 

7.3. İşbu Harici Site bağlantıları, söz konusu Harici Siteler’de gösterilen ya da bunlar aracılığıyla erişilen herhangi bir ticari marka, ticari isim, hizmet markası, tasarım, logo, sembol ya da başka telifli materyale Yancep'in sponsor olduğu, onayladığı, bunların Yancep ile ilgili veya ilişkili oldukları ya da Yancep'in bunları yasal olarak kullanmaya yetkili olduğu anlamına gelmez.

 

7.4. Yancep hizmetleriyle ilgili olarak Yancep tarafından Site’den bağlantı verilmiş olanlar dahil olmak üzere herhangi bir sosyal medya platformunda bilgi paylaşmak isterseniz, bu bilgiyi Site’den ayrılmadan o sosyal paylaşım platformundaki profiliniz üzerinden paylaşabilirsiniz. Bazı sosyal paylaşım platformları, Kullanıcılar’ın ara katmanlar veya başka teknolojiler kullanarak o sosyal paylaşım platformuna veri gönderip alabilmesine imkan tanır. Veriler Yancep tarafından toplanıyormuş gibi görünse de aslında doğrudan o sosyal paylaşım platformu veya üçüncü bir servis sağlayıcı tarafından toplanmaktadır. Herhangi bir bilgi paylaşmak için bir sosyal paylaşım platformunu kullanmanız, ilgili sosyal paylaşım platformunun kullanım koşulları ile sınırlamalarına tabidir ve bunlara uymanız gerekir.

 

8. ÜCRETLENDİRME

 

8.1. Şirket, Kullanıcılar’ın Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerinde hizmetlerle ilgili ücretleri (Şirket ve/veya Kullanıcının alım satım yaptığı yatırım fonlarınca belirlenen fon ücreti ve benzeri ücretler) Uygulama’nın ve Site'nin “Komisyonlar” bölümünde, Premium Üyelik’e sahip Kullanıcılara ilişkin ücretleri “Premium” sayfasında ilan edecektir. Şirket, Kullanıcılar’dan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Site’nin hizmetleri ile ilgili ücretleri ilan ettiği oranlar üzerinden alma hakkına sahiptir. 

 

8.2. Şirket, Kullanıcılar’dan alacağı komisyon oranı, hizmet bedeli ve Premium Üyelik üzerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler Şirket tarafından Uygulama’nın Site’nin “Komisyonlar” ve “Premium” sayfasında ilan edilecektir. Şirket’in komisyon oranı, hizmet bedeli yaptığı ve Premium Üyelik ücret değişiklikleri “Komisyonlar” ve “Premium” sayfasında ilan etmenin dışında başka bir iletişim kanalıyla Kullanıcı’ya bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 

8.3. Uygulama’da ve Site’de ilan edilen komisyon oranı, hizmet bedeli ve Premium Üyelik ücret değişiklikleri ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanır. Uygulama’da ve Site’de ilan edilen komisyon oranı, hizmet bedeli ve Premium Üyelik ücret değişikliklerinden sonra Kullanıcının Uygulama’da ve Site’de yapacağı ilk işlem değişikliklerin Kullanıcı tarafından da onaylandığı anlamına gelir. 

9. UYGULAMA İÇİ SATIN ALMA

 

9.1. Kullanıcı uygulama mağazalarından uygulama içi satın alma seçeneğiyle satın alımı gerçekleştirebilecektir, abonelik ücretleri uygulama ve Site’de kullanıcı bilgisine sunulmaktadır. Kullanıcı, abonelik ücretini kabul etmesi ve onaylaması halinde hizmet ve ürünlerden yararlanabilecektir. Kullanıcı, abonelik iptal edilene kadar her ay düzenli olarak kendiliğinden yenileceğini kabul ve beyan eder.

 

9.2. Yapılacak satın alma işlemi sırasında ilgili uygulama mağazasının kendi kullanıcı sözleşmesinin kabul edilmesi gerekebilir. Söz konusu uygulama mağazası sözleşmeleri veya prosedürlerinden Şirket hiçbir şekilde sorumlu olmayıp Kullanıcı herhangi bir ihtilaf halinde ilgili uygulama mağazası ile doğrudan iletişime geçmelidir.

 

9.3. Kullanıcı abonelik iptal işlemlerini uygulama mağazası üzerinden uygulama mağazaları için kullandığı kimlik ve şifresi ile iptal edilebilir. Bu aşamada Şirket'in hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır, Kullanıcı doğrudan uygulama mağazası ile iletişime geçmelidir. İptal işlemi çerçevesinde ücretin tahsilatı, aboneliğin iptali, abonelikle karşılaşılabilinecek ücretlendirme tabanlı (ücret tahsilatı, abonelik iptali, satın alım şikayetleri, fraud vb.) dilek ve şikayetlerin muhatabı Şirket olmayıp bu talepler doğrudan ilgili uygulama mağazası tarafından yönetilmektedir. Kullanıcı App Store ve Google Play Store hesaplarından abonelik işlemlerini yapmış olsa bile ilgili aboneliğini uygulamaya satın alım işlemini yaparken giriş yaptığı cep telefonu numarası ile kullanabilmektedir. Abonelik / iptal detayları uygulama mağazaları ayarlarından Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilecektir.

 

9.4. Kullanıcı'nın işbu sözleşmedeki ücretlendirmeleri kabul etmesi ve uygulamayı satın alması halinde sözleşmeden cayma hakkının olmadığını, aboneliği iptal ederek sonraki dönemlerde ücretli uygulama kullanımlarından vazgeçebileceğini, vazgeçtiği döneme ilişkin kıstelyevm esasına göre iadenin gerçekleştirilebileceğini Kullanıcı kabul ve beyan eder.

10. TAAHHÜTLERİMİZE İLİŞKİN YASAL UYARIMIZ

 

YANCEP ÜRÜN VE HİZMETLERİ İLE YANCEP ADİNA VEYA YANCEP TARAFİNDAN SAĞLANAN DİĞER HİZMETLER, “OLDUĞU GİBİ” VE “OLDUĞU ŞEKLİYLE” SUNULUR. YANCEP; YANCEP VE BAĞLANTİ SİTELERİNİN, UYGULAMA'NİN, YANCEP HİZMETLERİNİN DOĞRU, EKSİKSİZ, GÜVENİLİR, SÜREKLİ, HATASİZ, VİRÜSLER VEYA DİĞER ZARARLİ PARÇALARDAN ARİ OLDUĞUNU BEYAN VE TAAHHÜT ETMEZ. YANCEP AŞAĞİDA BELİRTİLENLERLE SİNİRLİ OLMAMAK ÜZERE BUNLARDAN KAYNAKLANAN AYİPLAR VEYA ZARARLARDAN SORUMLU OLMADİĞİNİ KABUL VE BEYAN ETMEKTEDİR:

(A) FON FİYAT VERİLERİNDEKİ HERHANGİ BİR HATALI, EKSİK BİLGİ, (B) BU VERİNİN İLETİMİNDE HATA VEYA GECİKME, (C) HER TÜRLÜ VERİDE KESİNTİ, (D) YANCEP TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZENLİ VE PROGRAMLANMAMIŞ BAKIM VE BU BAKIMDAN KAYNAKLANAN HİZMET KESİNTİSİ VE VERİ-SONUÇ DEĞİŞİMİ, (E) DİĞER KULLANICILARIN EYLEMLERİ, BU KOŞULLARIN İHMALİ VEYA İHLALİ KAYNAKLANAN ZARARLAR, (F) YANCEP TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMEMİŞ OLAN ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HUKUKA AYKIRI EYLEMLERİ, (G) YANCEP TARAFINDAN VERİLEN YASAL UYARI VE UYGULAMA KURALLARINDA BELİRTİLEN DİĞER MUAFİYETLER.

11. ZARARLARDAN MUAFİYET VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 

YANCEP; AĞIR İHMALİ, HİLESİ, KASITLI SUİSTİMAL VEYA KANUNUN KASITLI İHLALİ SONUCU OLDUĞUNUN KESİN BİR MAHKEME KARARI İLE BELİRLENMESİ HALİ HARİÇ OLMAK ÜZERE, SÖZLEŞME, KANUN, SINIRLI SORUMLULUK KAPSAMINDA OLUP OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN, YANCEP TARAFINDAN VEYA ONUN ADINA VEYA İŞ ORTAKLARI TARAFINDAN SAĞLANAN YANCEP HİZMETLERİNDEN, YANCEP HİZMETLERİNİN İFASINDAN VEYA İFA EDİLMEMESİNDEN VEYA DİĞER BİR ÜRÜN, HİZMETLERDEN KAYNAKLANAN ARIZİ, DOLAYLI, ÖZEL, BİLİNÇLİ VEYA BENZERİ ZARARLAR VEYA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR.
 

SİTE VE UYGULAMA ÜZERİNDE SUNULAN İÇERİKLER, GRAFİKLER, GÖSTERGELER, DİĞER KULLANICILAR TARAFINDAN YAPILAN YORUMLAR, KATEGORİZASYONLAR VE KOLEKSİYONLAR DAHİL HER TÜRLÜ VERİ, ÜÇÜNCÜ PARTİLERDEN VE KAMUYA AÇIK KAYNAKLARDAN TOPLANAN VERİLERDEN OLUŞMAKTADIR. TÜM VERİLER, ANALİZLER, RAPORLAR, İSTATİSTİKLER HERHANGİ BİR DÜZENLEME VEYA YÖNLENDİRME OLMADAN BİLGİLERİ OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTMUŞ BİR YAZILIM TARAFINDAN İŞLENMEKTE VE / VEYA OBJEKTİF OLARAK ŞİRKET’İN HERHANGİ BİR İŞLEMİNE TABİ OLMADAN SUNULMAKTADIR. SİTE VE UYGULAMA ÜZERİNDE SUNULAN HER TÜRLÜ HABER VE RAPORLAR; SADECE BİLGİLENDİRMEYE VE TAVSİYEYE YÖNELİKTİR VE DOĞRUDAN ÇÖZÜM, SONUÇ, HUKUKİ GÖRÜŞ, POLİTİK VE SOSYOLOJİK ARAŞTIRMA BİLGİSİ ÖZELLİĞİ TAŞIMAMAKTA OLUP KESİN DOĞRULUĞU GARANTİ EDİLMEMEKTEDİR. VERİLER BİRBİRİYLE ÇELİŞKİLİ VEYA TUTARSIZ OLABİLİR. BU MADDEDE BELİRTİLEN VERİLERİN VE BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN ŞİRKET HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYIP, BUNLARINDAN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETMEK VE TEYİT ETMEK KULLANICI’NIN SORUMLULUĞUNDA OLACAKTIR.
 

ŞİRKET, KENDİSİ TARAFINDAN SUNULAN İÇERİKLERİN KULLANICI YOLUYLA HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA KURULUŞ TARAFINDAN ELDE EDİLECEK SONUÇLARLA İLGİLİ OLARAK, HER TÜRLÜ TİCARETE ELVERİŞLİLİK, PERFORMANS, PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE İSTER AÇIK İSTER ÖRTÜLÜ OLSUN, HİÇBİR ŞEKİLDE GARANTİ VERMEZ. TÜM İÇERİKLER KULLANICI’YA “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR. ŞİRKET, İÇERİKLERİN KULLANILMASINDAN DOĞABİLECEK KÂR KAYIPLARINDAN YA DA ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. ŞİRKET TARAFINDAN SUNULAN İÇERİKLERDE, HERHANGİ BİR KİŞİYE / KURUMA / ŞİRKETE / MARKAYA YAPILAN ATIF, BU KİŞİLERİN / KURUMLARIN / ŞİRKETLERİN / MARKALARIN PİYASA DEĞERLERİNE, ÇEŞİTLİ KRİTERLERDEKİ SIRALAMALARINA, MARKA DEĞERLERİNE ETKİ YAPACAK VEYA YATIRIM YATIRIM FONULARININ SATIN ALINMASINA, SATILMASINA VEYA ELDE TUTULMASINA YÖNELİK BİR TAVSİYE DEĞİLDİR.

 

YUKARIDA BELİRTİLEN HALLER DAHİL VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, HİÇBİR ŞART VE KOŞUL ALTINDA, YANCEP’İN, YANCEP ADINA HAREKET EDEN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN, YANCEP PAY SAHİPLERİNİN, ÜYELERİNİN, YÖNETİCİLERİNİN, ÇALIŞANLARININ, İŞÇİLERİNİN, AVUKATLARININ, ARACILARININ, TEMSİLCİLERİNİN, TEDARİKÇİLERİNİN VEYA YÜKLENİCİLERİNİN TOPLAM SORUMLULUĞU, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA, TALEBİN VEYA SORUMLULUĞUN DOĞDUĞU OLAYDAN ÖNCEKİ ON İKİ AYLIK SÜREÇTE KULLANICI TARAFINDAN YANCEP'E ÖDENEN ÜCRETLER TOPLAMINI GEÇEMEZ.

12. TAZMİNAT

 

İşbu Sözleşme ile Kullanıcı, Yancep hizmetlerini kullanımı veya bunlarla bağlantılı davranışları nedeniyle ya da Sözleşme’yi ihlal etmesi veya Yancep’in Sözleşme hükümlerini uygulaması nedeniyle, Şirket nezdinde ya da üçüncü şahıslar nezdinde doğabilecek her türlü zarardan, Yancep hizmetlerini kullanım esnasında ilgili yasa, düzenleme veya hakların herhangi bir üçüncü tarafça ihlalinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan herhangi bir iddia, eylem, işlem, soruşturma, talep, dava, harç, masraf ve zararları (herhangi bir düzenleyici makam tarafından uygulanan avukatlık ücretleri ve para cezaları dahil olmak üzere) Şirket’e tazmin edeceğini ve Yancep ortakları, yüklenicileri ve bunların yöneticilerini, çalışanlarını, işçilerini ve aracılarını bunlardan sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

 

İşbu Sözleşme çerçevesinde, Şirket, Yancep ürün ve hizmetlerini ve / veya işbu Sözleşme’yi, dilediği zaman, sebepsiz olarak, herhangi bir fesih öneli verme ve Kullanıcı’ya tazminat ödeme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir. Kullanıcı, bu şekilde Sözleşme’nin feshedilmesi halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. Sözleşme'nin feshi halinde, Kullanıcı’ya, mevcut yatırımlarına erişim ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

14. YANCEP HESAPLARININ ASKIYA ALINMASI

 

Aşağıdaki haller dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Yancep, ürün ve hizmetlerin yasalara, Sözleşme’ye ve sair ilgili mevzuata uygun ifasını sağlamak amacıyla, Kullanıcılar’ın üyelerini, Uygulama’yı ve Site’yi kullanarak gerçekleştirdikleri işlemleri, tamamen ya da kısmen askıya alma, durdurma, dondurma veya iptal etme hakkına sahiptir:

 

(i) İşbu Sözleşme’nin (kısmen veya tamamen) ya da yürürlükteki yasa, yönetmelik ve sair mevzuatın Kullanıcı ya da Kullanıcı aracılığı ile üçüncü şahıslar tarafından ihlal edildiğinden şüphelenilmesi, (ii) Uygulama, Site ve sair Yancep ürün ve hizmetlerindeki teknik hatalardan dolayı sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına gerekli çalışmaların yapılacak olması, (iii) İlgili Yancep Kullanıcısı'nın veya üyelik hesabının, bir idari soruşturmaya, cezai soruşturmaya tabi olması veya dava/takip/soruşturma açılması, (iv) Yancep hesabında olağandışı veya şüpheli faaliyetler tespit edilmesi, (v) Yancep hesabına yetkisiz erişim tespit edilmesi, (vi) Kullanıcı tarafından Uygulama’nın ve Site’nin suç gelirlerinin aklanmasının ve terör finansmanın önlenmesine ilişki hukuki düzenlemeler dahil Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan tüm mevzuata ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla kullanılması, (vii) Sözleşme’de açıkça bu maddede yer alan hakların kullanılacağının belirtildiği hallerin gerçekleşmesi.

 

Yancep'in, ilgili üyelik hesabının veya ilgili işlemlerin kalıcı veya geçici olarak değiştirilmesinden, dondurulmasından, durdurulmasından, askıya alınmasından veya iptal edilmesinden sorumluluğu bulunmamaktadır. Yancep, bu hesapları ile ilgili işlem verilerini veya diğer bilgileri saklama ve kullanma hakkını saklı tutar. Bu tarz işlemlerden dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz ve Şirket’ten hak talep edilemez. Yancep hesaplarının askıya alınması halinde Kullanıcı'nın aracı kurumlar nezdindeki üyelik hesapları aktif olmaya devam edecek olup bu durumda Kullanıcı’ya, mevcut yatırımlarına erişim ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

15. YANCEP HESAPLARININ KAPANMASI

 

Aşağıdaki haller dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Sözleşme hükümlerinin, ilgili mevzuatın kısmen veya tamamen Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, Yancep, ilgili Kullanıcı’nın üyelik hesabını ve yaptığı işlemleri iptal ederek Yancep hesaplarını kapatabilir ve Sözleşme’yi, herhangi bir fesih öneli verme ve Kullanıcı’ya tazminat ödeme zorunluluğu olmaksızın, derhal sonlandırılabilir.

 

(i) Yancep hesabında olağandışı veya şüpheli faaliyetler tespit edilmesi, doğrudan veya dolaylı olarak başka bir kişinin adına Yancep Kullanıcısı olarak kayıt yaptırıldığının tespit edilmesi halinde, (ii) Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin, asılsız, yanlış, güncel olmaması veya eksik olması, (iii) İşbu Sözleşme’de gerçekleştirilen değişikliklerin kabul edilmemesi halinde, (iv) Sözleşme hükümlerinin herhangi birinin kısmen ve / veya tamamen ihlal edilmesi, (v) Kullanıcı tarafından Uygulama’nın ve Site’nin suç gelirlerinin aklanmasının ve terör finansmanın önlenmesine ilişki hukuki düzenlemeler dahil Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan tüm mevzuata ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla kullanılması, (vi) Sözleşme’de açıkça bu maddede yer alan hakların kullanılacağının belirtildiği hallerin gerçekleşmesi.

 

Yancep'in, ilgili üyelik hesabını kapatması ve Sözleşme’yi feshetmesinden doğan sorumluluğu bulunmamaktadır. Yancep, bu hesapları ile ilgili işlem verilerini veya diğer bilgileri saklama ve kullanma hakkını saklı tutar. Bu tarz işlemlerden dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz ve Şirket’ten hak talep edilemez. Yancep hesaplarının kapanması halinde Kullanıcı'nın aracı kurumlar nezdindeki üyelik hesapları aktif olmaya devam edecek olup bu durumda Kullanıcı’ya, mevcut yatırımlarına erişim ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

16. HUKUKİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER

16.1. Kullanıcı, finansal konular hakkında, SPK, BDDK ve diğer düzenleyici otoriteler tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

 

16.2. Kullanıcı tarafından Uygulama’nın ve Site’nin suç gelirlerinin aklanmasının ve terör finansmanın önlenmesine ilişki hukuki düzenlemeler dahil Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan tüm mevzuata ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla kullanılması durumunda Kullanıcı, işbu Sözleşme ve sair mevzuat uyarınca doğabilecek tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.

 

16.3. Kullanıcı, Uygulama’yı ve Site’yi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Şirket, Kullanıcı’ya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizlilik politikası ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

 

16.4. Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddenin ya da maddelerin ihlal edildiğinin Şirket tarafından tespit edilmesine karşın, Şirket tarafından Sözleşme’nin feshedilmemesi, Kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulmaması, Sözleşme’de yer alan hakların kullanılmaması, bu haklardan Şirket tarafından feragat edildiği anlamında yorumlanamaz. Tespit edilen bu ihlallere karşı Şirket’in tüm hakları saklıdır.

17. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olup, Uygulama’nın ve Site’nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve / veya bu Uygulama ve Site ve / veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak çıkabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

18. GİZLİLİK

 

18.1. Şirket, Kullanıcı’ya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’leri ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde ve Şirket’in Kullanıcıları ile arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bu durum gizliliğin ihlali anlamına gelmemekle birlikte bundan dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. 

 

18.2. Şirket, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak Kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:

 

  • Yancep ürün ve hizmetlerinin temini amacıyla, SPK nezdinden lisans sahibi olan şirketlere bilgi verilmesi gerektiği halde,

  • Kanun, KHK, yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

  • Şirket Kullanıcılar ile arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

  • Yetkili idari ve / veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılar ile ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

  • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

 

18.3. Yancep, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz Kullanıcı’yı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

19. MÜCBİR SEBEP

 

Şirket’in çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt, internet kesintisi vb. gibi mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar, yasal düzenlemeler gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerde Şirket sorumlu olmayacaktır. Şirket’in sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Bu takdirde Sözleşme’nin uygulanmaması veya gecikmesi nedeniyle Kullanıcı’nın uğradığı zararı da birbirlerinden talep etme hakkı olmayacaktır.

 

20. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

20.1. Kullanıcı’ya Şirket tarafından gönderilecek veya Kullanıcı’dan alınacak bütün ihbarlar, onaylar, talepler ile diğer tür yazışmalar ve bildirimler kayıt olurken bildirdikleri

e-posta vasıtasıyla veya Uygulama veya Site üzerinden yapılacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, e-postaları alabilmek için Şirket’in gönderim yaptığı e-posta adresini güvenilir e-posta adresi olarak belirlemek ve Şirket’i bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcıya ait sistemde kayıtlı olan e posta adresine yapılan bildirimler Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca resmi bildirimler niteliğinde olup Kullanıcı adresinin her daim doğru ve ulaşılabilir olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

 

20.2. Bu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.

21. YÜRÜRLÜK VE KABUL

 

21.1. Kullanıcı, Uygulama’ya ve Site’de blog için üye olduğunda 21 maddeden oluşan işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini ve alt fıkra ve bentlerini ayrı ayrı okuyup anladığını, Sözleşme’nin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme’nin Şirket tarafından feshi ya da Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmesi halinde yürürlükten kalkar. 

 

21.2. Sözleşme’yi kabul etmeyen Kullanıcı’nın Uygulama’ya ve Site’ye üye olmaması ve Uygulama ve Site’nin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ve/veya doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. 

21.3. Yancep muhtelif zamanlarda işbu Kullanım Sözleşmesi'ni ve Uygulama kullanım koşullarını değiştirebilir. Şirket bu yasal uyarı ve işbu Sözleşme'de yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir. Kullanıcı, işbu Sözleşme'yi kabul ile Şirket tarafından yapılacak bu değişiklikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Şirket tarafından Uygulama ve / veya Site üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

bottom of page