top of page

Açık Rıza Metni

Şirket’e ilettiğim kişisel verilerimin Kullanıcı Aydınlatma Metni kapsamında, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmesine ve / veya paylaşılmasına işbu Açık Rıza Metni ile onay veriyorum:

 

Yancep Kullanıcı Aydınlatma Metni kapsamında, Yancep uygulaması ile erişilebilen finansal hizmetlerin ifası ve Yancep faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, kimlik bilgilerimin, finans, müşteri işlem ve iletişim kategorilerindeki verilerimin, Türkiye’de yerleşik Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile paylaşılmasına işbu açık rıza metni ile onay veriyorum.

 

Yancep Kullanıcı Aydınlatma Metni kapsamında, kimlik, mesleki deneyim, finans, müşteri işlem ve iletişim kategorilerindeki verilerimin, hizmetin ifasına yönelik tüm süreçlerin yürütülmesi, ticari ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, finansal/muhasebe kayıtlarının tutulması amacıyla sunucuları Türkiye’de bulunan ICT Bulut Bilişim A.Ş. ünvanlı bulut sistemi sunucularında tutulmasına işbu açık rıza metni ile onay veriyorum.

Yancep Kullanıcı Aydınlatma Metni kapsamında, kimlik, müşteri işlem ve iletişim kategorilerindeki verilerimin,
 reklam / kampanya / promosyon ve benzeri pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sunucuları yurt dışında bulunan Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. firması ile paylaşılmasına işbu açık rıza metni ile onay veriyorum.

bottom of page