top of page

Merak Edilenler

Yancep nedir?

Yancep, birikim ve yatırım yapmayı kolaylaştıran bir finans teknolojileri girişimidir. Yatırım sürecini demokratize etmeyi misyon edinmiştir. Kullanıcıların, risk profiline göre modellenmiş portföylere yatırım yapmasını sağlar. Küçük tutarlarla birikim ve yatırım yapabilmeyi mümkün kılarak, yatırım alışkanlığını daha geniş kitlelere yaymayı hedeflemektedir.

Yatırım fonu nedir?

Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre fon izahnamesinde belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığına verilen isimdir.

Tasarrufum yatırım fonunda güvende mi?

Yatırım fonlarının malvarlığı, kurucu ve yöneticisinin malvarlığından ayrı olarak resmi Takas ve Saklama Bankası olan Takasbank güvencesi altında saklanmaktadır. Ayrıca SPK Kanunu uyarınca, fon malvarlığı rehin edilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü kişiler tarafından haczedilemez. Yani fon malvarlığının korunması kanun ile güvence altına alınmıştır.

 

Yatırım fonlarının kurucu, yönetici ve saklayıcısının fon ile ilgili tüm hesap ve işlemleri SPK'nın denetimi altındadır. Ayrıca bağımsız denetim kuruluşları periyodik olarak yatırım fonlarının denetimini gerçekleştirmektedir.

Fon katılma payı nedir?

Katılma payı, yatırımcının fon portföyüne kaç adet payla ortak olduğunu gösterir.

Fonlar kim tarafından yönetilir?

Fonun yatırım yapabileceği varlıklar konusunda yeterli bilgi sahibi, SPK düzey 3 lisans sahibi ve sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip portföy yöneticileri tarafından yönetilir.

Yatırım fonları ne gibi avantajlar sağlar?

Tasarrufunuz, profesyonel ve güvenilir yöneticiler tarafından yönetilmektedir.

 

Yatırım fonuna alınan menkul kıymetler sabit getirili, dövize endeksli ve ortaklık payı gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin en aza indirilmesi mümkün olur.

 

Menkul kıymetler ile ilgili kontrol, tahsil gibi işlerin fon yönetimince yapılmasından dolayı kaynak kullanımını gerektiren işlemler uzmanlar tarafından yapılır.

 

Küçük tasarruflarla temin edilemeyecek kazanç potansiyeli yatırım fonları tarafından olanak haline getirilir.

 

Fon portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansıtılması nedeniyle işlemiş gelir ile birlikte gerek ihtiyacı kadar gerekse tamamını istendiği anda paraya çevirebilecektir.

 

Büyük montanlı alım satımlar nedeniyle zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır.

Fon nasıl gelir elde eder? Fon fiyatı nasıl değişir?

Fon sahip olduğu menkul kıymetlerden kâr payı veya faiz geliri elde eder. Elde edilen gelir fon portföy değerine yansıtılır.

 

Fonun sahip olduğu menkul kıymetlerin fiyatı artabilir. Eğer fon fiyatı yükselen bu menkul kıymeti satarsa sermaye kazancı elde eder. Fon elde ettiği bu sermaye kazancını veya zararını fon portföy değerine yansıtır.

 

Eğer yatırım fonu fiyatı yükselen menkul kıymeti satmıyorsa, değer artışı fon portföy değerine yansıdığı için katılma paylarının fiyatı artar.

TEFAS nedir?

TEFAS, fon yatırımcılarının, merkezi bir platform üzerinden yatırım fonu katılma belgelerini satma ve geri satın almalarını sağlayan, tam otomatik, entegre takas ve saklama ve Takasbank - MKK sistemini gerçekleştiren elektronik bir platformdur.

 

Türkiye'de işlem gören tüm yatırım fonlarının getirilerini, fiyat bilgilerini, yatırımcı sayılarını, tarihsel verilerini ve farklı fon ve yatırım araçları ile karşılaştırma verilerini www.tefas.gov.tr adresinden kolayca takip edebilirsin. 

Valör nedir? Yatırımımı nasıl etkiler?

Yatırım fonları, valörlü işlem görme durumlarına göre ihbarlı ve ihbarsız olarak ikiye ayrılmaktadır.

İhbarsız fon emirleri, o günün fiyatı ile aynı gün gerçekleşir. Örneğin, sabit getirili bir yatırım aracı olan ve mevduata alternatif olan para piyasası fonlarında valör yoktur. Yani emir verdiğin anda fona yatırım yapabilir ya da yaptığın yatırımı nakde dönüştürebilirsin.

İhbarlı (valörlü işlem gören) fonlarda, o günün fiyatı dikkate alınır. Emir gerçekleşme (valör) günü ile emrin gerçekleşeceği fiyat bilgisi, her fonun izahnamesinde yer alan “valör atlama saati” dikkate alınarak belirlenir. Örneğin, fonun valör atlama saatinin 13.30 olduğunu varsayalım. Saat 13.30'a kadar vereceğin alım ya da satım emrinde fonun o akşamki kapanış fiyatı üzerinden yatırımını değerlendirmiş olursun. Peki saat 13.30'dan sonra emir verirsen ne olur? Bu sefer fonun bir sonraki günkü kapanış fiyatı ile yatırımını değerlendirirsin.

Önemli Bilgi: Hisse senetleri gibi yatırım fonlarında da T+1, T+2, T+3 uygulaması vardır. "T" senin fonun alım ya da satım emrini verdiğin gündür. "+1", "+2", "+3" rakamları ise fonun izahnamesinde belirtilen alım ya da satım emrinin hesaba geçme süresini belirtir. Yatırım fonlarında gün sayısı olarak genelde T+2  uygulanmaktadır. Yani yatırım yaptığın fona alım ya da satım emri verdiğinde bu işlemin hesaba geçme süresi 2 gün sürmektedir. Paran bu süre boyunca Takasbank nezdinde korunma altındadır. Farklı yatırım fonu türlerinde izahnameye göre bu işlem 3 gün sürebilmektedir.

Yancep portföylerinin getirileri nasıl hesaplanmaktadır?

Anasayfamızda bulunan simülasyonda Yancep portföylerinin getirileri hesaplanırken kullanılan projeksiyonlar, kullanıcı tarafından belirlenen girdilere göre Yancep’in algoritması kullanılarak elde edilebilecek olası sonuç aralıklarını yansıtır.

 

Kullanıcının gelecekte bu kazançları elde edeceğinin herhangi bir garantisi yoktur. Yapılacak yatırımın ve ondan elde edilecek kazancın değeri zaman içinde artabileceği gibi aynı zamanda azalabilir. Projeksiyonlar geçmiş verinin kullanılması ile oluşturulmuş olup hiçbir biçimde gelecekteki performansın en iyi tahminleyeni değildir. Burada amaçlanan karar alma sürecine destek vermek olup hiçbir biçimde bir yatırım garantisi söz konusu değildir. Bu hesaplama aracı kullanılarak elde edilecek bilgi, herhangi bir yatırım aracı için kişisel bir tavsiye niteliği taşımaz.

 

Aylık düzenli olarak yatırılacak tutarlar: Kullanıcının düzenli olarak yatıracağı tutarların ay başlarında yapılacağı varsayılmıştır. Tutarların sabit olacağı ve artmayacağı varsayımı yapılmıştır.

 

Vergi: Bu hesaplama aracında yatırımın nihai değeri bulunurken, vergiler hesaba katılmamıştır.

Kesintiler: Bu hesaplama aracında yatırım araçları getirileri üzerinden yapılan kesintiler dikkate alınmamaktadır. Kesinti oranları yatırım aracına göre farklı değerler alabilmektedir.

Simulasyon Hesaplama
Portföy Getiri Hesaplaması
bottom of page