top of page
  • Writer's pictureYancep

Türkiye’nin Tasarruf Eğilimlerine Bakış 🔎

Tasarruf yapma eğilimi, finansal bilincin artması ve gelecek kaygılarının derinleşmesiyle birlikte önemli bir ivme kazandı. Bugünkü yazımızda 2023’ün ikinci çeyreğindeki rakamlara göre Türkiye’deki bireylerin tasarruf yapma eğilimlerinin detaylarını paylaştık. 💸Araştırmaya göre tasarruf yapan bireylerin oranı 2023’ün ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre önemli bir artış gösterdi. Genel oran %18,9'dan %25,3'e çıkarken bu artışın hem erkeklerde (%9,3) hem de kadınlarda (%%3,5) görülmesi dikkat çekici. 😱 Özellikle erkekler arasında tasarruf yapanların oranındaki artışın daha belirgin olduğu gözlemleniyor.


Tasarruf eğilimi sadece tasarruf yapan bireyler arasında değil, tasarruf yapmayanlar arasında da artış gösterdi. Bu, genel olarak finansal bilincin yükseldiğine ve ekonomik gelecek kaygısının geniş bir kesimde yaygınlaştığına işaret ediyor. Bir önceki çeyrek %36,4 olan tasarruf yapma eğilimi ikinci çeyrekte %42’ye yükselmiş. 🚀


Çocuksuz bireyler arasında tasarruf yapma oranının daha yüksek olması, çocuk sahibi olmanın finansal sorumlulukları artırdığı gerçeğini yansıtıyor. 👶🏻 Ancak her iki grupta da tasarruf alışkanlığının artması, genel finansal bilincin yükseldiğine işaret ediyor. Tasarruf sahipliği açısından çocuksuz bireylerin tasarruf yapma oranı %33 iken, çocuklu bireylerde %21 olduğunu görüyoruz.


Düzenli tasarruf yapanların oranında önemli bir değişiklik gözlemlenmezken, tasarruf yapmanın ana motivasyonu olan geleceğe yatırım yapma isteği öne çıkmaya devam ediyor. Özellikle çocukları için tasarruf yapma gerekçesi, bu dönemde daha da belirgin hale geldi. Geleceğe yatırımın alt nedenlerine “geleceğe hazırlıklı olmak” %61 ile en önemli neden olarak öne çıkıyor. 👀


Beklenmedik olaylara karşı güvence amacıyla yapılan tasarrufların öncelikli nedenleri arasında sağlık sorunları ve diğer beklenmedik olaylar yer alıyor. Bu, bireylerin finansal geleceklerini güvence altına almak için acil durumlara karşı hazırlıklı olma arzusunu yansıtıyor.


Tasarruf araçları arasında, yastık altı altın ve nakit en çok tercih edilen seçenek olmaya devam ediyor (%56). Ancak döviz vadeli hesaplarının tercih edilme oranında önemli bir artış gözlemleniyor, bu da döviz cinsinden tasarrufun popülerliğinin arttığını gösteriyor. Buradaki oranın %9 artışla %14 seviyesine ulaştığını görüyoruz. 🤑


Finansal durumlarından memnun olan ve olmayanların oranı dengede seyrederken, finansal yönetim konusunda zorlananların oranının yüksek olması dikkat çekiyor (%40). 🚨 Finansal bilince sahip olduğunu düşünenlerin oranı ise henüz istenilen seviyeye ulaşmış durumda değil (%33). Toplumun yarısı (%50) finansal konularda kendisini “biraz bilgili” olarak değerlendirirken, %22'lik bir kesim ise “hiç bilgili olmadığını” düşünüyor. 🤔


Enflasyonun her geçen gün arttığı ve finansal olarak zorluklar yaşadığımız bu dönemde Türkiye’deki tasarruf eğilimlerine yakından baktığımız bu yazıda aslında yaşanan finansal zorlukların bizleri zorunlu olarak yeni arayışlara ittiğini ve bilinçlendirdiğini görüyoruz. Unutmamak gerekir ki uzun vadeli tasarruf ve bu tasarrufları yatırıma dönüştürmek, bireylerin ileriki yaşlarda finansal özgürlüklerine ulaşmasına yardımcı olur. 🕺


Kaynak: ING Tasarruf Eğilimleri Araştırması (2023)

95 views0 comments

Comments


bottom of page