top of page
  • Writer's pictureYancep

Yat覺r覺m Duayenlerinin 2024 Tahminleri

2023 y覺l覺 yat覺r覺mc覺lar覺 ciddi bir s覺navdan ge癟irdii i癟in 2024ten beklentiler olduk癟a fazla. Bu yaz覺m覺zda, finans d羹nyas覺n覺n duayen isimlerinin ve kurumlar覺n覺n raporlar覺yla ve d羹nya genelindeki g羹venilir kaynaklardan elde edilen verilerle, yat覺r覺m d羹nyas覺n覺n 2024 y覺l覺 i癟in belirledii yat覺r覺m trendlerini derledik."襤plii ine deliinden ge癟irmek"汕炕


Morgan Stanleynin 2024 stratejisini anlatan bu c羹mle 2024ten beklentileri tam olarak 繹zetliyor. 2024 y覺l覺 i癟in BlackRock, 癟ok uluslu, 癟ok sekt繹rl羹 ve yapay zeka odakl覺 bir yat覺r覺m anlay覺覺n覺 繹ne koyarken; J.P. Morgan ise y羹ksek getiriler sunan tahvillere daha fazla vurgu yaparak, uzun vadede getiri yaratma stratejisi 羹zerinde duruyor.蛤領儭Enflasyon ve Faiz Oranlar覺 Belirleyici Olacak儭


J.P. Morgan'覺n analistleri, enflasyonun yerlemeye balayaca覺n覺 ve bu nedenle enflasyona kar覺 korumal覺 tahvillere ve varl覺klara y繹nelik savunman覺n 繹nemli olduunu vurguluyorlar.阬Ayr覺ca, 2024'羹n balar覺nda potansiyel bir b羹y羹me yavalamas覺 olmas覺na ramen, y覺l ilerledik癟e b羹y羹menin yeniden balayabileceini ve FEDin normalleen enflasyona yan覺t olarak faiz oranlar覺n覺 d羹羹rebileceini 繹ne s羹r羹yorlar.Yapay Zeka: Yeni Zeka Devrimi


2023 sona ererken ChatGPT gibi 羹r羹nlerle yapay zeka alan覺nda h覺zl覺 bir d繹n羹羹m yaand覺覺na ahit olduk. Yapay zeka yat覺r覺m覺 yapmak 繹nemli f覺rsatlar sunarken beraberinde b羹y羹k bir belirsizlik de getiriyor. BlackRock, yapay zeka teknolojisine odaklanmay覺 繹neriyor ve yapay zekan覺n i hayat覺na getirdii yenilikleri vurgulayarak 2024'te yapay zekan覺n Amerikan覺n kurumsal irketlerindeki k璽r b羹y羹mesindeki rol羹n羹 繹ne 癟覺kar覺yor. BlackRock, faiz oranlar覺ndaki ve personel maliyetlerindeki art覺覺n yapay zeka yoluyla 癟繹z羹lebilecei ve bunun irket k璽rl覺l覺klar覺na direkt etki edecei yolunda bir g繹r羹 benimsiyor.D羹羹k Karbon T羹ketimi ve Yeni Corafyalar鳴


D羹羹k karbon t羹ketimine yap覺lan yat覺r覺mlar, yeni bir tema olarak ortaya 癟覺k覺yor. BlackRock'un d羹羹k karbon t羹ketimine ge癟i senaryosu, sadece yenilenebilir kaynaklara deil, ayn覺 zamanda geleneksel enerji irketlerine de odaklanarak, riskleri ve f覺rsatlar覺 癟eitlendirmeye yard覺mc覺 oluyor. K羹resel olarak b繹l羹nen ve rekabet eden 羹lkeler (ABD in, Hindistan Pakistan vb.) teknoloji, enerji ve savunma gibi stratejik sekt繹rlerde yat覺r覺m f覺rsatlar覺 sunuyor. BlackRock ve J.P. Morgan, Meksika ve Hindistan'覺n bu jeopolitik par癟alanmadan fayda salayabilecei potansiyelini vurguluyor, 羹lkeler aras覺nda 癟eitlendirmeye vurgu yaparak gelien pazarlar覺 (EM'ler) ve Latin Amerika'y覺 癟ekici se癟enekler olarak sunuyor.


Citi ise gelimi pazarlarda g羹venli 癟eitlendirme i癟in Japon varl覺klar覺n覺 繹ne 癟覺kar覺yor.Emtia Beklentileri


The Economist'in 2024 tahminleri, emtia piyasalar覺na odaklan覺yor. Petrolde d羹nya b羹y羹mesindeki yavalama beklentisiyle 80 USD civar覺nda bir fiyat 繹ng繹r羹l羹rken, fiyatlar覺 Suudilerin arz kesintilerinin ve 襤ran'daki sorunlar覺n art覺rabilecei beklentisi hakim.


Rapordaend羹striyel metallerde ise genel olarak d羹羹k beklenti olmas覺na ramen bak覺r ve uranyumda 2024'te canlanma bekleniyor. Tah覺l fiyatlar覺nda ise belirleyecinin Rusya-Ukrayna gerilimi ve iklim deiiklii olaca覺 vurgulan覺rken Ukrayna'n覺n tah覺l ihracat覺ndaki d羹羹羹n羹n 羹st羹nde duruluyor.Kaynak:

245 views0 comments

Comments


bottom of page